Osnovna škola Stubičke Toplice

Strmečka cesta 5 a,
49244 Stubičke Toplice
Ravnateljica: Brigitte Gmaz

• Kontakti:
Ravnateljica:  049/283-681
Tajništvo:  049/282-531
Zbornica:  049/283-682
Fax:  049/503-644
Mob:  099/471-3187
e-mail: skola@os-stubicke-toplice.skole.hr
web: www.os-stubicke-toplice.skole.hr

• Radno vrijeme stručne službe:
   Pedagoginja:
           
ponedjeljak, srijeda, petak: od 7.30 do 13.30 
           utorak i četvrtak: od 12.00 do 18.00 
           otvoreni sat: utorak od 16.00 do 17.00
                                  petak od 11.00 do 12.00

  Defektologinja:
          ponedjeljak i srijeda: od 12.00 do 15.00 
          utorak, četvrtak, petak: od 10.00 do 13.00 
          otvoreni sat: 1. srijeda u mjesecu od 17.00 do 18.00
                               


Od Područne škole do Osnovne škole Stubičke Toplice
Otvaranjem nove zgrade Područne škole u Stubičkim Toplicama, 09. rujna 1996. godine, koju su pohađali učenici od 1. do 4. razreda, započeo je zahtjevan put sa vizijom osnivanja samostalne Osnovne škole Stubičke Toplice. 

U opremanje i održavanje školske zgrade, poticanje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, financiranje prijevoza učenika viših razreda do matične škole u Donjoj Stubici, Općina Stubičke Toplice ulagala je znatna sredstva. Pokraj škole izgrađeno je veliko športsko-rekreacijsko igralište.

Broj djece kontinuirano je praćen i početkom školske 2008./09.g. Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice pokrenulo je proces osamostaljivanja u skladu sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz veliku podršku Općinskog načelnika, zadovoljivši sve zakonske pretpostavke 03. lipnja 2009.g. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je Rješenje o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom za početak rada Osnovne škole Stubičke Toplice. Tijekom ljeta sredstvima Općine uređene su dvije nove učionice i sanitarni čvorovi.

07. rujna 2009. godine školu su ispunili veseli dječji glasovi i ostvarila se dugogodišnja želja mnogih stanovnika Stubičkih Toplica da imaju „svoju“ Osnovnu školu. 

Osnovna škola Stubičke Toplice - prepoznatljiva škola uspjeha s bogatim razvojnim programima

Osnovna škola Stubičke Toplice nalazi se na sjeveroistočnom dijelu općine Stubičke Toplice, 100 metara udaljena od glavne prometnice, u neposrednoj blizini novoizgrađenog Dječjeg vrtića „Zvirek“ i župnog dvora, okružena primjerenim hortikulturnim uređenjem okoliša.

Osnovnu školu Stubičke Toplice danas pohađa 209 učenika, raspoređenih u 11 razrednih odjela. Nastava se odvija u dvije smjene.

Uz financijsku podršku Općine Stubičke Toplice, prostor škole dodatno je opremljen novom zbornicom, uredom stručnih suradnica, novom školskom knjižnicom, te je obnovljena školska kuhinja.

Da bi se nastavni plan i program mogao realizirati i škola ostvariti sve svoje zadaće, u školi je zaposleno 30 djelatnika, od pomoćno tehničkog i administrativnog osoblja do nastavnika i stručnih suradnika u skladu s državnim pedagoškim standardom. Rad nastavnika i svih zaposlenih usmjeren je na podizanje kvalitete, stručno usavršavanje i razvoj kompetencija te vrednovanje i samovrednovanje vlastitoga rada.

Iako škola prema broju učenika i razrednih odjela spada u manje škole, osnovna je orijentacija da postane škola uspjeha za sve, prepoznatljiva po rezultatima svojih učenika.

Budući da je za dobro sazrijevanje, osim kiše znanja, potrebna i toplina posebno se njeguje pozitivno ozračje u školi. Želja je svih da škola bude mjesto međusobnog uvažavanja i nulte tolerancije na nasilje. Prihvatiti svakog učenika, ali i njegove poteškoće, uvažavajući socijalno okruženje iz kojeg dolazi, prepoznati njegove osobne potencijale i omogućiti njihov razvoj, dovesti ga do osobne zrelosti i spremnosti za nastavak obrazovanja dio je vizije i cilj koji škola želi ostvariti.

Pri izradi Školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi učenika i roditelja. U planiranju aktivnosti škola se vodi načelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u Kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja i stalno stručno usavršavanje, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji - škola te podrška i pomoć lokalne zajednice.

Posebnu pozornost škola posvećuje unaprjeđivanju suradnje s roditeljima kroz edukaciju, neposredan rad, organizaciju raznih tematskih predavanja.

Osim realizacije redovnog nastavnog plana i programa, prisutno je kontinuirano poticanje djece na kreativnost i stvaralaštvo, te se učenici i njihovi nastavnici uključuju u razne projekte, programe, natječaje na županijskoj i državnoj razini, tamo ostvaruju zapažene rezultate i dobitnici su mnogih nagrada i priznanja.

Budući da škola ima status međunarodne eko-škole potiču se i provode aktivnosti vezane uz ekološke sadržaje i programe.

U narednom razdoblju Osnovna škola Stubičke Toplice u suradnji sa Općinom Stubičke Toplice planira realizirati zahtjevan projekt dogradnje škole, a time stvaranje prostornih uvjeta za odvijanje nastave u jednoj smjeni.

O aktivnostima i događanjima u Osnovnoj školi Stubičke Toplice saznajte više na: www.os-stubicke-toplice.skole.hr 

Kako do nas / Kontakt