27. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA:021-05/20-01/10

URBROJ:2113/03-01-20-1

Stubičke Toplice, 25.02.2020.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 03. ožujka 2020. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

  1.       Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge najma rabljenog teretnog vozila.
  3.       Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.
  4.       Donošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Stubičke Toplice.
  5.       Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3. i 4.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt