28. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

KLASA:021-05/20-01/14

URBROJ:2113/03-01-20-1

Stubičke Toplice, 19.03.2020.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se, sukladno uputi Ministarstva uprave, održati dana 06. travnja 2020. godine (ponedjeljak) elektroničkim putem, u vremenskom periodu od 18:00 do 20:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. godine.
  3. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4. i 5.

                                                                                                                                                                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                                         Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                                                                                                                                                             Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt