29. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

NAČELNIK

 

KLASA:021-05/20-01/18

URBROJ:2113/03-03-20-1

Stubičke Toplice, 29.04.2020.

 

Na temelju članka 43. stavka 5. i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 05. svibnja 2020. godine (utorak) elektroničkim putem, u vremenskom periodu od 18:00 do 20:00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

  1.       Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2.       Donošenje Odluke o ponovnom uvrštavanju Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice na dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
  3.       Donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  4.       Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  5.       Pitanja i prijedlozi.

 

Materijali uz točku 1., 2., 3. i 4.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

Kako do nas / Kontakt