30. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA:021-05/20-01/20

URBROJ:2113/03-01-20-1

Stubičke Toplice, 28.05.2020.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 09. lipnja 2020. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu s pratećim odlukama.
 3.       Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.
 4.       Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.
 5.       Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice
 6.       Donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
 7.       Donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane
 8.       Odluke o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanje komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19
 9.       Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 10.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

11.  Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

 1.   Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice  za 2019. godinu.
 2.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
 3.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
 4.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
 5.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu
 6.   Informacija o realizaciji Programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 7.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt