31. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 021-05/20-01/24

URBROJ: 2113/03-01-20-1

Stubičke Toplice, 23.06.2020.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 01. srpnja 2020. godine (srijeda) s početkom u 19 h u Mjesnom domu Strmec Stubički , Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

  1.       Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2.       Prva izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu s pratećim odlukama
  3.       Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020.godinu
  4.       Donošenje Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu
  5.       Donošenje Odluke o uključivanju Općine Stubičke Toplice u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita“
  6.       Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite za područje Općine Stubičke Toplice

7.      Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2020. do 2023. godine

  1.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika za informiranje i zamjenika
  2.       Davanje suglasnosti na prijedlog 1. izmjene financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu
  3.   Davanje suglasnosti na prijedlog 1. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK Stubičke Toplice za 2020. godinu.
  4.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt