33. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplicew

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 021-05/20-01/37

URBROJ: 2113/03-01-20-1

Stubičke Toplice, 14.09.2020.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 23. rujna 2020. godine (srijeda) s početkom u 19 h u Mjesnom domu Strmec Stubički , Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
 2.        Informacija i rasprava vezano uz uslugu zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice
 3.       Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu s pratećim odlukama
 4.       Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2020.
 5.       Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
 6.       Usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
 7.       Donošenje Odluke o odabiru u postupke javne nabave usluge radova rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora
 8.       Donošenje Pravilnika  o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice
 9.       Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu s obrazloženjem
 10.   Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice  od 01.01.2020. do 30.06.2020.
 11.   Odluka o usvajanju Izvješća Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj, financijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. s obrazloženjem
 12.   Odluka o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića Zvirek o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njegovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.
 13.   Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Zvirek za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.
 14.   Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Zvirek za pedagošku godinu 2019./2020.
 15.   Usvajanje Zapisnika s Redovne godišnje skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički održane dana 06.07.2020.
 16.   Pitanja i prijedlozi.

 

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., i 15.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

                                                                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                   Općine Stubičke Toplice

 

                                                                                                                                                         Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt