Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Pila

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Stubičke Toplice za 2016. godinu, u naselju Pila uređene su i asfaltirane dvije nerazvrstane ceste. Ukupna površina novoasfaltiranih površina iznosi 3220 m². Spomenutim radovima prethodili su radovi rekonstrukcije i izgradnje kanala oborinske odvodnje čime su ovi dijelovi naselja potpuno opremljeni komunalnom infrastrukturom. Ukupna vrijednost investicije iznosi  580.634,97 kuna.

Općinsko vijeće je donijelo Odluku sukladno kojoj će se navedena dva projekta financirati iz Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja te je potpisan Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Radi se o sredstvima iz udjela u porezu na dohodak koja se raspodjeljuju i na udio pozicije za pomoć za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj jedinice lokalne samouprave na brdsko-planinskom području u iznosu od 10%.

Kako do nas / Kontakt