Edukativna tabla - povijesna priča o kulturnoj baštini Stubičkih Toplica postavljena u Parku Maksimilijana Vrhovca

U povodu 264. godišnjice rođenja biskupa Maksimilijana Vrhovca, u parku koji nosi njegovo ime i čini perivoj župne crkve svete Katarine, postavljena je turistička edukativna tabla - povijesna priča o kulturnoj baštini Stubičkih Toplica.

Cilj ovog projekta je na inovativan način upoznati posjetitelje Stubičkih Toplica s kulturno povijesnim znamenitostima koje čine važan dio turističke ponude destinacije.

Veliki mecena hrvatske kulture, zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac (Karlovac, 23. 11. 1752. - Zagreb, 16. 12. 1827.), središnja je ličnost u povijesti Stubičkih Toplica.

U razdoblju 1811. - 1814. godine biskup Vrhovac izgradio je, prema projektu Christianusa Heinricha Vesteburga, kupališni kompleks Stubičkih Toplica. Isti obuhvaća glavnu kupališnu zgradu s Maksimilijanovom kupelji, parnu Dijaninu kupelj, lječilišni perivoj i kapelu svete Katarine. Lječilište u Stubičkim Toplicama, odnosno cijeli lječilišni urbanističko - arhitektonsko - perivojni sklop, jedno je od prvih osmišljenih lječilišta u srednjoj Europi.

 

Povijesna jezgra lječilišno - kupališnog sklopa smještena u dolini potoka Topličina i Vidak, omeđena brdima Kapelščak s južne i Kamenjak sa sjeveroistočne strane, inicirala je daljnju izgradnju lječilišnih objekata i obnovu Maksimilijanove zgrade u kojima danas djeluje Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Koristeći ljekovitu termalnu vodu kao izvor zdravlja, dugogodišnju tradiciju, suvremenu medicinsku rehabilitaciju te uključivanje raznih oblika rekreacije i wellness programa u turističku ponudu, Specijalna bolnica danas uspješno razvija zdravstveni turizam.

Nositelj projekta izrade turističke edukativne table - povijesna priča o kulturnoj baštini je Turistička zajednica Stubičke Toplice, a partner u projektu je Radno tijelo za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice.

Kao turističko vrednovanje kulturne baštine, projekt je početkom ove godine prijavljen na javni natječaj Hrvatske turističke zajednice, te su sredstva za izradu i postavljanje edukativne table ostvarena putem potpore HTZ-ai financijske potpore Općine Stubičke Toplice.

Kako do nas / Kontakt