Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2022. godinu

Na temelju članka 8. st. 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata (Nar. nov. br. 26/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi


GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA
ZA 2022. GODINU

Članak 1.


I. Podaci o davatelju financijskih sredstava: Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749), Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice.

II. Područje: Općina Stubičke Toplice.

III. Naziv natječaja: Natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture, sporta, socijalne zaštite i promicanja ljudskih prava i zaštite okoliša.

- Planirano vrijeme objave natječaja: veljača 2022. godine.

- Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 190.000,00 kuna, i to:

ZAŠTITA OKOLIŠA: 30.000,00 kuna
SPORT: 105.000,00 kuna
KULTURA: 15.000,00 kuna
SOCIJALNA ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA: 40.000,00 kuna.

- Očekivani broj programa i projekata u odnosu na broj registriranih udruga: 15.

Članak 2.


Ovaj Godišnji plan raspisivanja natječaja objavit će se na web stranici Općine Stubičke Toplice: www.stubicketoplice.hr.


OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

Kako do nas / Kontakt