Investicijski projekt proširenja športsko-rekreacijskog jezera „Jarki”

U naselju Jarki, u tijeku su radovi na proširenju športsko-rekreacijskog jezera ”Jarki”. Proširenje se izvodi u dužini od 86,00 metara, nakon čega će ukupna dužina vodene površine biti 271,00 metar, a širina 14,00 - 54,00 metra.

Po završetku investicijskog projekta kompleks športsko-rekreacijskog jezera „Jarki” biti će ukupne površine 17.270,00 m2, od čega će 10.295,00 m2 biti površina pod vodom, dok će se ostatak urediti kao parkiralište i šetnica s odmorištima i zelenim površinama.

Kako do nas / Kontakt