Istraživanje puha orašara u parku Medvednica

Piše: Martina Kaniža

Autori fotografija: Mia Jakopović, Martina Kaniža, Paula Šašić

Naslov: Istraživanje puha orašara (Muscardinus avellanarius) u Parku prirode Medvednica

U jesen i zimu 2020. i 2021. godine su članovi udruge studenata biologije – BIUS proveli projekt „Rasprostranjenost puha orašara (Muscardinus avellanarius) u Parku prirode Medvednica“, kojeg su sufinancirali Općina Stubičke Toplice i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Puh orašar je mali glodavac iz porodice puhova (Gliridae) koji nastanjuje listopadne i mješovite šume s dobro razvijenim slojem grmlja. Većinom je aktivan noću, a dane provodi skriven u kuglastom gnijezdu koje radi od lišća i trave. Puh orašar je jedina strogo zaštićena vrsta glodavca na području Parka prirode Medvednica, a u Hrvatskoj je potencijalno ugrožen zbog fragmentacije staništa i upotrebe insekticida u šumarstvu.

Potraga za tragovima prisutnosti puha orašara, prvenstveno za ljetnim gnijezdima, odvila se tijekom 10 terenskih izlazaka članova BIUS-a te su pregledana pogodna staništa na više od 30 lokacija diljem Medvednice. Navedeni podaci bit će od koristi budući da je ova vrsta u Hrvatskoj slabo istražena, a mogu pružiti i temelj za buduća istraživanja. Osim istraživačkog dijela, važan dio ovog projekta bio je i edukacija stanovništva Općine Stubičke Toplice, ali i studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Iako zbog epidemiološke situacije nije bilo moguće održati planirana predavanja za javnost u Stubičkim Toplicama, dogovorena je i ostvarena ugodna suradnja s profesoricom prirode i biologije osnovne škole Stubičke Toplice, Tatjanom Prlina. Putem Zoom platforme su održana dva predavanja o biologiji, ekologiji i istraživanju puha orašara za 6.a i 6.b razred, u sklopu kojih su učenici rješavali kvizove i zadatke.

Ovim putem zahvaljujemo Općini Stubičke Toplice na ukazanom povjerenju!

Literatura:

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/ugrozenost-vrsta-i-stanista/crveni-2, pristupljeno 7.2.2021.

Antolović, J., Frković, A., Grubešić, M., Holcer, D., Vuković, M., Flajšman, E., Grgurev, M., Hamidović, D., Pavlinić, I. i Tvrtković, N. (2006): Crvena knjiga sisavaca Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Juškaitis, R. (2014): The common dormouse Muscardinus avellanarius: ecology, population structure and dynamics. Institute of Ecology of Vilnius University Publishers, Second Edition, Vilnius, Lithuania

Kako do nas / Kontakt