Izgradnja cestovnih kanalica u Vinogradskoj ulici i dijelu ulice Zagorskih brigada 

U tijeku su radovi na izgradnji odvodnje oborinskih voda u Vinogradskoj ulici i dijelu ulice Zagorskih brigada. Ovim radovima ugraditi će se cestovne kanalice za usmjeravanje oborinskih voda koje zbog velikog uzdužnog nagiba Vinogradske ulice, uslijed jačih vremenskih neprilika, stvaraju probleme vlasnicima nekretnina tog dijela naselja u smislu plavljenja objekata i nanosa kamenog materijala.

Po ugradnji kanalica asfaltirati će se površine između postojećeg asfaltnog sloja i novougrađenih kanalica, a samim time i proširiti dio spomenute nerazvrstane ceste, te olakšati odvijanje prometa.

Kako do nas / Kontakt