Izgradnja kanala oborinske odvodnje u naselju Pila 

U naselju Pila, u predjelu Vidak, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, izvedeni su radovi izgradnje kanala oborinske odvodnje kojima je riješen problem odvodnje oborinskih voda s nerazvrstane ceste

Ovim projektom ugrađeno je 55 metara PEHD cijevi, promjera 315 milimetara, uz ugradnju linijske rešetke i izradu dva reviziona okna.

Kako do nas / Kontakt