Izgradnja kanala oborinske odvodnje u Strmcu Stubičkom 

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, u naselju Strmec Stubički, u tijeku su radovi na zatvaranju kanala oborinske odvodnje.

Ovim radovima zacijeviti će se 96 metara otvorenog kanala, cijevima promjera 315 milimetara, uz izradu 4 reviziona okna i ugradnju slivničkih rešetki.

Kako do nas / Kontakt