Izgradnja mosta preko potoka Vidak u naselju Pila 

U naselju Pila u općini Stubičke Toplice započeli su radovi na izgradnji mosta preko potoka Vidak, na mjestu križanja javnog dobra - puta sa javnim vodnim dobrom potokom Vidak. Na istom mjestu je do sada postojao kolni prijelaz - gaz preko navedenog vodotoka, što je znatno otežavalo pristup kućama.

Most se sastoji od jednog svijetlog raspona 4,0 m (vanjskih mjera 4,6 m) tako da upornjaci mosta budu paralelni sa obalama vodotoka. Širina mosta bit će 5,5 m za dvosmjerni kolni promet. Za zaštitu prolaza na mostu, predviđa se izgradnja bravarskih zaštitnih ograda. Po završetku radova izvršit će se čišćenje i ozelenjivanje rubnih pojaseva uz kolne prilaze mostu. Izgradnjom mosta neće se narušiti sadašnje prirodno okruženje, a izgledom će most biti prilagođen ambijentu u kojem se nalazi.

Ukupna vrijednost investicije je 185.023,66 kuna. U otvorenom postupku javne nabave za izvođača radova izabrana je Niskogradnja Hren d.o.o. sa sjedištem u Donjoj Stubici, Golubovečka 85. Ugovorena vrijednost radova iznosi 139.860,00 kuna.

Projekt izgradnje mosta preko potoka Vidak u naselju Pila proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo projekt sufinancira u iznosu od 91.000,00 kuna.

Ovaj projekt važan je za podizanje razine komunalnog standarda te opremljenosti prostora infrastrukturom. Izgradnjom mosta prevladat će se teški uvjeti prometovanja i uspostaviti cestovna povezanost u ovom dijelu općine.

Kako do nas / Kontakt