Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Stubičkim Toplicama, naselje Strmec Stubički

U mjesecu kolovozu završeni su radovi IZGRADNJE NERAZVRSTANE CESTE I REKONSTRUKCIJE MOSTA PREKO POTOKA VIDAK U STUBIČKIM TOPLICAMA, NASELJE STRMEC STUBIČKI.

Projekt IZGRADNJE NERAZVRSTANE CESTE I REKONSTRUKCIJE MOSTA PREKO POTOKA VIDAK U STUBIČKIM TOPLICAMA, NASELJE STRMEC STUBIČKI sufinanciran je sredstvima Europske unije, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Općina Stubičke Toplice dobila je  Odluku o prihvatljivosti ulaganja po Natječaju za provedbu Mjere 07, dana 28. prosinca 2017. godine.

Načelnik Općine, gdin. Josip Beljak, potpisao je u ožujku ove godine Ugovor o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Opis projekta:

Projekt obuhvaća izgradnju nerazvrstane ceste u naselju Strmec Stubički, duljine 310 m, koja je u naravi bila ugažena prometna površina nasipana šljunkom. Također je bila predviđena rekonstrukcija postojećeg mosta preko potoka Vidak sa rekonstrukcijom prilazne ceste od mosta do Županijske ceste Stubičke Toplice-Pila.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je povećanje prometne povezanosti i unaprjeđenje kapaciteta prometne mreže na području Općine Stubičke Toplice kroz podizanje razine kvalitete cestovne mreže i povezivanje naselja Strmec Stubički s centrom Stubičkih Toplica.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Povećanje sigurnosti i protočnosti postojeće makadamske ceste s mostom, od  spoja županijske ceste Sljeme – Pila – Stubičke Toplice do nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom
  2. Skraćenje vremena i troškova putovanja za stanovnike naselja Strmec Stubički
  3. Povećanje sigurnosti putovanja kroz rasterećenje prometne mreže predmetnog područja nakon izgradnje ceste i rekonstrukcije mosta

Izvedbom projekta izravno će se unaprijediti prometna povezanost zabačenog dijela naselja Strmec Stubički s centrom Stubičkih Toplica. Izgradnja prometnice i rekonstrukcija mosta omogućit će nesmetani promet motornih vozila u oba smjera, uključujući vozila više kategorije (most proširen na 5,35m, kolnik proširen na 4,00 m s bankinama od 2x30 cm). Izgradnjom završnog asfaltnog sloja omogućit će se povećanje brzine putovanja za sve korisnike a samim time smanjiti troškovi održavanja vozila (brzina putovanja povećana na +50km/h s postojećih max 30 km/h). Dio postojećeg prometa preusmjerit će se s okolnih cesta koje vode kroz naselje na novu, bržu i sigurniju cestu (promet povećan s postojećih 10 na 30 + vozila dnevno).

Proračun projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 657.668,00 kuna (sa uključenim PDV-om). Vrijednost projekta obuhvaća pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova, troškove izrade dokumentacije za prijavu na Natječaj te izvođenje radova i stručni nadzor građenja.

Sukladno Odluci o prihvatljivosti, Općini je odobren iznos od 526.134,40 kuna (iznos bez PDV-a).

Iznos PDV-a snosi Općina Stubičke Toplice.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta određeno je Ugovorom o financiranju Mjera 07 kao razdoblje od 24 mjeseca od donošenja Odluke o prihvatljivosti.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Stubičke Toplice.

Kako do nas / Kontakt