Izgradnja nerazvrstane ceste Kapelščak 

Završeni su radovi na rekonstrukciji, produžetku i proširenju puta Kapelščak, odvojka Ulice žrtava Seljačke bune. Ovim radovima podignuta je niveleta postojećeg puta u odnosu na razinu okolnog terena čime je dobiven blaži nagib uspona i omogućeno normalno prometovanje tim dijelom naselja.

U konačnoj fazi uređenja nerazvrstanog puta asfaltiran je kolnik u površini od 1.042 m², ukupne dužine 219 metara. Vrijednost ove investicije iznosi 198.000,00 kuna, a sva sredstva su izdvojena iz Proračuna Općine Stubičke Toplice.

[slike1,2]Kako do nas / Kontakt