JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2022. GODINI

Načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice u 2022. godini, u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koje udruge provode na području Općine Stubičke Toplice ili programe/projekte provode za korisnike s područja Općine, koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini Stubičke Toplice.
Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se projektom ili programom žele postići:
1. Zaštita okoliša
2. Kultura
3. Socijalna zaštita i promicanje ljudskih prava
4. Sport.


Prijavitelji mogu prijaviti jedan program/projekt u okviru ovog Javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.


Rok za prijavu na natječaj je od 16. veljače 2022. g. do 17. ožujka 2022. g.


Prijave se mogu dostaviti elektroničkim putem pomoću poveznice: https://som-natjecaj.eu/authentication/register


Prijave se mogu dostaviti i u pisanom obliku na adresu: OPĆINA STUBIČKE TOPLICE, Jedinstveni upravni odjel, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, uz naznaku:
“Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga 2022. - NE OTVARAJ“. Prijave u pisanom obliku podnose se isključivo na propisanim obrascima koji su u prilogu ovog Javnog natječaja.


Detaljne upute za prijavitelje nalaze se u dokumentu: Upute za prijavitelje.

Upute za prijavitelje
15. veljače 2022. 55,82 KB
OBRAZAC PRIJAVE
15. veljače 2022. 120,5 KB
OBRAZAC IZJAVA O PARTNERSTVU
15. veljače 2022. 17,89 KB
OBRAZAC IZJAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA
15. veljače 2022. 20,24 KB
OBRAZAC PROR POT rok za dostavu 28.2.2023
15. veljače 2022. 35,5 KB
OBRAZAC OPISNI IZVJEŠTAJ PROJEKTA
15. veljače 2022. 21,26 KB
Obrazac ocjene
15. veljače 2022. 15,08 KB
PRIJEDLOG UGOVORA
15. veljače 2022. 24,81 KB
Odluka o dodjeli financ.sredstava
27. travnja 2022. 187,96 KB

Kako do nas / Kontakt