JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2023. GODINI

Načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice u 2023. godini, u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koje udruge provode na području Općine Stubičke Toplice ili programe/projekte provode za korisnike s područja Općine, koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini Stubičke Toplice.
Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se projektom ili programom žele postići:
1. Zaštita okoliša
2. Kultura
3. Socijalna zaštita i promicanje ljudskih prava
4. Sport.


Prijavitelji mogu prijaviti jedan program/projekt u okviru ovog Javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.


Rok za prijavu na natječaj je od 21. veljače 2023. g. do 24. ožujka 2023. g.


Prijave se mogu dostaviti isključivo elektroničkim putem pomoću poveznice: 

https://som-natjecaj.eu/authentication/register (za nove korisnike) SOM sustava

te   

https://som-natjecaj.eu/authentication/login (za postojeće korisnike) SOM sustava.


Detaljne upute za prijavitelje nalaze se u dokumentu: Upute za prijavitelje.

Javni natječaj Udruge
21. veljače 2023. 156,99 KB
Upute za prijavitelje
21. veljače 2023. 56,02 KB

Kako do nas / Kontakt