Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za javna priznanja Općine Stubičke Toplice

Na temelju odredbe članka 8. st. 3. Pravilnika o priznanjima Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 07/96) i članka 25. t. 15. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) načelnik Općine Stubičke Toplice objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV


za dostavu prijedloga kandidata za javna priznanja Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                         I.


Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s područja Općine Stubičke Toplice da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Općine Stubičke Toplice povodom Dana Općine - 27. travnja 2023. godine.

                                                                                                                        II.
Javna priznanja Općine Stubičke Toplice su:

Povelja – dodjeljuje se pojedincima, javnim i drugim ustanovama, tvrtkama, jedinicama lokalne samouprave, državnim tijelima i drugim institucijama za njihove izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Općine Stubičke Toplice ili ako neki drugi način trajno zaduže Općinu Stubičke Toplice u oblasti stvaralaštva i suradnje.

Plaketa – dodjeljuje se pojedincima za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju i ugledu Općine Stubičke Toplice za bilo koji vid stvaralaštva
Zahvalnica – dodjeljuje s pravnim i fizičkim osobama za razne donacije i pomoći Općini Stubičke Toplice kao i za druge slične aktivnosti.

                                                                                                                       III.


Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pisano obrazložen i sadržavati:
1. za pojedince - vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže, životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
2. za pravne osobe - vrstu priznanja za koju se pravna osoba predlaže, osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

                                                                                                                       IV.

 
Rok za dostavu prijedloga je 03. ožujka 2023. godine.
Prijedlozi se dostavljaju općinskom načelniku na adresu Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, ili e-malom na: nacelnik@stubicketoplice.hr.

                                                                                                                       V.


Odluku o dodjeli priznanja donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, a priznanja se dodjeljuju na svečanoj sjednici povodom Dana Općine – 27. travnja

OPĆINSKI NAČELNIK

 Josip Beljak, dipl.ing.agr.

Kako do nas / Kontakt