Kolektor fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice – 2. faza 

Radovi na izgradnji 2. faze kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice, stigli su do R.O. 46 u naselju Potočki.

Time je završeno 750 metara od ukupno 1401 metra koliko iznosi cijela dionica 2. faze. U tijeku je detaljna sanacija do sada završenog dijela, te će se ovih dana radovi prekinuti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji onemogućuju tijek izvođenja radova, do normalizacije istih.Kako do nas / Kontakt