Kolektor fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice, I faza  

Nakon otežanih i vrlo zahtjevnih radova na ulasku u Mlinarsku ulicu zbog nailaska na lapornu stijenu radovi na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice - I faza, nastavljeni su planiranim tempom.

Uz polaganje kolektorske cijevi promjera 600 milimetara izgraditi će se i sekundarni vod cijevima promjera 250 milimetara na koji će se izvršiti prespoji postojećih priključaka, te priključiti novi korisnici. Ukupna dužina I faze iznosi 1350 metara.

Realizacijom ovog, trenutno najvećeg investicijskog i ekološkog projekta Općine Stubičke Toplice spriječiti će se ispuštanje otpadnih voda u prirodni vodotok potoka Vidak kao i drugih vodotoka na području Općine Stubičke Toplice.Pogledajte galeriju fotografija!

Kako do nas / Kontakt