Kolektor fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice II faza  

Po normalizaciji vremenskih uvjeta, nastavljeni su radovi na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice, II. faza, te su trenutno stigli do tzv. naselja Pilarići gdje planirana trasa prelazi preko potoka Mlinica.

Ukupna dužina I. i II. faze iznosi 2736,00 metara, a ugrađuju se PEHD cijevi promjera 630 mm kako bi se na iste nakon završetka mogle priključiti sve postojeće kanalizacije sa tog područja kao i buduće sagrađeni sabirni kolektori.

Dužina II. faze kolektora iznosi 1401 metar, a dionica iste prolazi naseljem Potočki, uz potok Mlinica sa završetkom iza Mjesnog doma Strmec Stubički. Radove na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice u II. fazi izvodi poduzeće „Gajant“ d.o.o. iz Zagreba.

Realizacijom ovog, trenutno najvećeg investicijskog i ekološkog projekta Općine Stubičke Toplice spriječiti će se ispuštanje otpadnih voda u prirodni vodotok potoka Vidak kao i drugih vodotoka na području Općine Stubičke Toplice.Pogledajte galeriju fotografija!

Kako do nas / Kontakt