Komunalna akcija - zatvaranje udarnih rupa

Sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, a u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, na području cijele općine Stubičke Toplice zatvorenesu udarne rupe uglavnom nastale kao posljedica nepovoljnih zimskih uvjeta.

Kako do nas / Kontakt