Komunalni radovi na odvodnji oborinskih voda u Brezinoj ulici 

U Ulici Brezina, zbog čestih plavljenja nekretnina uslijed većih oborina, izgrađen je kanal za prikupljanje oborinskih voda, te su sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture pročišćeni i produbljeni već postojeći kanali.

U sklopu ovih radova izvedena su i dva nova cestovna propusta te je ugrađena linijska rešetka, a time je riješen problem odvodnje oborinskih voda u tom dijelu naselja.

Kako do nas / Kontakt