Nabava kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta

Odluka o odabiru
11. prosinca 2019. 62,33 KB
Ispravak Odluke o početku postupka
03. prosinca 2019. 43,67 KB
Ispravak Dokumentacije o nabavi
03. prosinca 2019. 27,75 KB
Prilog 1 ponudbeni list ispravljeni
03. prosinca 2019. 23,36 KB
prilog 2 TROSKOVNIK ispravljeni
03. prosinca 2019. 25,5 KB
prilog 3 PRIJEDLOG UGOVORA ispravljeni
03. prosinca 2019. 19,76 KB
Odluka o početku postupka
29. studenog 2019. 65,89 KB
DOKUMENTACIJA O NABAVI
29. studenog 2019. 39,39 KB
Prilog 1 ponudbeni list
29. studenog 2019. 23,4 KB
prilog 2 TROSKOVNIK
29. studenog 2019. 25,5 KB
prilog 3 PRIJEDLOG UGOVORA
29. studenog 2019. 19,64 KB

Kako do nas / Kontakt