NABAVA KOMUNALNE OPREME

Općina Stubičke Toplice objavljuje postupak jednostavne nabave radi nabave komunalne opreme: posuda za otpad u obliku životinjica za odvajanje otpada (PET, staklo ili bio otpad i papir) za dječja igrališta, vrtiće i škole, i kompostera pogodnih za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Rok za dostavu ponuda je 25. studeni 2021. godine do 10:00 sati.

Predmet nabave sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 60%-om iznosu.

Odluka o odabiru
30. studenog 2021. 62,49 KB
Odluka o početku postupka
19. studenog 2021. 63,22 KB
Dokumentacija o nabavi
19. studenog 2021. 282,22 KB
Ponudbeni list
19. studenog 2021. 24,71 KB
PRILOG 1. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
19. studenog 2021. 20,45 KB
Prilog 2. TROŠKOVNIK
19. studenog 2021. 13,67 KB
Prilog 3. Prijedlog Ugovora o nabavi
19. studenog 2021. 296,21 KB
OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU
19. studenog 2021. 17,81 KB

Kako do nas / Kontakt