Nabava usluge higijeničarske službe i skloništa za životinje u 2020. godini

Odluka o odabiru
11. prosinca 2019. 59,82 KB
Ispravak Odluke o početku postupka
03. prosinca 2019. 44,64 KB
Ispravak Dokumentacije o nabavi
03. prosinca 2019. 28,23 KB
Prilog 1 ponudbeni list ispravljeni
03. prosinca 2019. 23,39 KB
Prilog 3 PRIJEDLOG UGOVORA ispravljeni
03. prosinca 2019. 17 KB
Odluka o početku higijeničarska služba
29. studenog 2019. 64,81 KB
Dokumentacija o nabavi
29. studenog 2019. 30,22 KB
Prilog 1 ponudbeni list
29. studenog 2019. 23,31 KB
Prilog 2 Troškovnik
02. prosinca 2019. 23,21 KB
Prilog 3 PRIJEDLOG UGOVORA
02. prosinca 2019. 16,92 KB

Kako do nas / Kontakt