Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija 2022./2023.

Načelnik Općine Stubičke Toplice raspisao je natječaj za dodjelu 30 učeničkih stipendija u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna (39,82 eura) i 20 studentskih stipendija u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna (66,36 eura) za učenike i studente s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice. Stipendije se dodjeljuju u tri kategorije: kategorija A za nadarene učenike i studente, kategorija B za učenike i studente po socijalnom kriteriju i kategorija C za učenike i studente koji se školuju za prioritetna zanimanja. Učenici i studenti mogu se prijaviti u samo jednoj kategoriji.
Prijave se podnose elektroničkim putem putem poveznice https://som-natjecaj.eu/authentication/register, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.


Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije prilaže se – vrijedi za A i B kategorije stipendija:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole, odnosno za učenike prvog razreda srednje škole, preslika svjedodžbe osmog razreda osnovne škole.
Uz opću dokumentaciju propisanu stavkom 1. ove točke, zahtjevu treba priložiti još sljedeću posebnu dokumentaciju, ovisno o kategoriji A ili B za koju se podnosi zahtjev za stipendiju :
A – stipendija za nadarene učenike:
1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstava znanosti i obrazovanja, a zadnje godine završenog školovanja,
2. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva.
B – stipendije za učenike po socijalnom kriteriju:
1. izjavu o članovima kućanstva,
2. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za kandidata i sve članove kućanstva u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. godine,
3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva.
Pod ostalom dokumentacijom kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva, podrazumijeva se dostava službenih potvrda kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da učenik ili kućanstvo u kojem živi: ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu; da je dijete smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete civilnih invalida sa 80% do 100% oštećenja organizam; da je dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi; da je dijete hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata; da je dijete samohranih roditelja; da u obitelji ima ostalih učenika i studenata koji se istovremeno školuju; da jest učenik s poteškoćama ili da u obitelji ima djeca s teškoćama.
Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u C kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika.


Zahtjevu za dodjelu studentske stipendije prilaže se – vrijedi za A i B kategorije stipendija:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim programom,
4. ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,
5. preslika studentske isprave (indeksa),
6. za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole.
Uz opću dokumentaciju propisanu stavkom 1. ove točke, zahtjevu treba priložiti još sljedeću posebnu dokumentaciju, ovisno o kategoriji A ili B za koju se podnosi zahtjev za stipendiju:
A – stipendija za nadarene studente :
1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstava znanosti i obrazovanja, a zadnje godine završenog školovanja,
2. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva.
B – stipendije za studente po socijalnom kriteriju :
1. izjavu o članovima kućanstva (na obrascu Odjela),
2. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za kandidata i sve članove kućanstva u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. godine,
3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva prema kriterijima iz ovog Pravilnika.
Pod ostalom dokumentacijom kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva, podrazumijeva se dostava službenih potvrda kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da student ili kućanstvo u kojem živi: ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu; da je dijete smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete civilnih invalida sa 80% do 100% oštećenja organizam; da je dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi; da je dijete hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata; da je dijete samohranih roditelja; da u obitelji ima ostalih učenika i studenata koji se istovremeno školuju; da jest student s poteškoćama ili da u obitelji ima djeca s teškoćama.
Zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u C kategoriji prilaže se :
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu.


Zaprimljene zahtjeve razmatra i boduje Radno tijelo za školstvo i socijalnu problematiku Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, i na temelju izvršenog bodovanja sastavlja Redosljedne liste za svaku kategoriju posebno, te iste upućuje općinskom načelniku na usvajanje.

Lista prioritenih zanimanja
21. listopada 2022. 71,84 KB
Zaključak učenici 2022 2023
21. listopada 2022. 191,45 KB
Zaključak studenti 2022 2023
21. listopada 2022. 209,76 KB

Kako do nas / Kontakt