Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ i s tim u vezi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice

Odluka o izradi DPU I PPUO
27. svibnja 2022. 303,83 KB

Kako do nas / Kontakt