Općina Stubičke Toplice kao novi vlasnik poslovnog prostora uredit će kulturni centar  

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općina Stubičke Toplice novi je vlasnik poslovnog prostora u zgradi na adresi Viktora Šipeka 16, pokraj uredskih prostorija Općine, koje je nekad koristila banka.

Stjecanjem prostora čija je ukupna površina 116 m², Općina je riješila dva problema. Naime, jedan dio kupoprodajne cijene kompenziran je za dugovanje HTD-a „Matija Gubec“ d.d. i „Hemerson“ d.o.o. (istog vlasnika) tako da u ovom trenutku Općina više nema potraživanja prema tim trgovačkim društvima.

Drugi problem bio je nedostatak prostora za organiziranje većih priredbi i izložbi. Sukladno Odluci Općinskog vijeća novostečeni prostor prenamijeti će se u višenamjenski kulturni centar pa bi se isti koristio za organiziranje kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi, izložbi, za organiziranje kulturnih radionica, savjetovanja, predavanja, za edukaciju i približavanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija stanovnicima općine Stubičke Toplice, kao knjižnica i čitaonica, te za promicanje održivog razvoja i kulture življenja kao kulture u najširem smislu.

Kako do nas / Kontakt