Općina Stubičke Toplice ne mijenja visinu poreznih stopa za godišnji porez na dohodak

Prema Odredbama izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23), gradovima i općinama omogućeno je da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak odnosno da propišu visinu stope ovoga poreza u Zakonom utvrđenim granicama za godišnje dohotke, a u svrhu postizanja ciljane visine prihoda potrebnih za nesmetano provođenje i ostvarivanje propisima utvrđenih poslova i zadataka jedinice lokalne samouprave.

Sukladno navedenom, Općina Stubičke Toplice ne mijenja visinu poreznih stopa za godišnji porez na dohodak već ona ostaje ista kao i do sada, odnosno utvrđena je niža porezna stopa od 20,00% (na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura) i viša stopa od 30,00% (na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura).

Kako do nas / Kontakt