Postupak ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju prilazne ceste zdravstveno-turističkom kompleksu 

Od strane investitora budućeg zdravstveno-turističkog kompleksa - tvrtke Stubaki d.d. pokrenut je postupak ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju prilazne ceste hotelskom kompleksu.

Donošenjem Detaljnog plana uređenja Zona zdravstvenog turizma, Općina Stubičke Toplice stvorila je preduvjete za snažno jačanje gospodarstva upotrebom prirodnih resursa odnosno turistički prosperitet šire regije.

Dosadašnja ulaganja u detaljno razrađenu projektnu dokumentaciju, dodatni otkup zemljišta, sadržajnu i zahtjevnu administrativnu pripremu, govore o ozbiljnom pristupu projektu od strane investitora, a realizacija istog, u skorijoj budućnosti, oživjet će prirodne resurse Stubičkih Toplica, te omogućiti razvijanje ljudskih potencijala i zapošljavanje stanovništva raznih struka.Kako do nas / Kontakt