Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 024-03/22-01/26

URBROJ:2140-27-2-22-1

Stubičke Toplice, 21.12.2022.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 29. prosinca 2022. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1.       Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2.       Donošenje II. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu sa pratećim odlukama.
  3.       Donošenje II. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.Donošenje II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
  4.       Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVIREK.
  5.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK.
  6.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  7.       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za domara Mjesnog doma Pila.
  8.       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za domara Mjesnog doma Strmec Stubički
  9.       Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Tomislav Mlinarić

Poziv dopunjeni
28. prosinca 2022. 85,03 KB

Kako do nas / Kontakt