Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 024-03/23-01/12

URBROJ:2140-27-2-23-1

Stubičke Toplice, ­­­01.06.2023.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 6. lipnja 2023. godine (utorak) s početkom u 20:00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1.       Usvajanje zapisnika sa 17. Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i 18. sjednice povodom obilježavanja dna Općine Stubičke Toplice – 27. travnja.
  2.       Donošenje I. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu s pratećim odlukama.
  3.       Donošenje I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
  4.       Donošenje I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
  5.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.
  6.       Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje  predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice.
  7.       Donošenje Odluke o usvajanju Rezolucije o Proglašenju Stubičkih Toplica sigurnim mjestom za žene.
  8.       Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6. i  7.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                          OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                                                                                  Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt