Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 024-03/24-01/01
URBROJ:2140-27-2-24-1
Stubičke Toplice, 26.01.2024.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.
16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 31. siječnja 2024 . godine (srijeda) s početkom u 18:00
sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći
                                                                                                        DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području Općine Stubičke Toplice.
3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.
4. Pitanja i prijedlozi.
Materijali uz točku 1., 2. i 3.
Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost
sjednice.
                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                           OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
                                                                                                     Tomislav Mlinarić

Poziv na 23. sjednicu Općinskog Vijeća
26. siječnja 2024. 78,58 KB

Kako do nas / Kontakt