Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

KLASA: 024-03/24-01/05

URBROJ:2140-27-2-24-1

Stubičke Toplice, 17.05.2024.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. i 44.a. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 22.05.2024. godine s početkom u 20,00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći,

DNEVNI RED

 1.      Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i 25. sjednice povodom obilježavanja dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja.
 2.      Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu s pratećim Odlukama
 3.      Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2023. godine.
 4.      Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2023. godine.
 5.      Donošenje Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK
 6.      Donošenje Odluke o određivanju plaće i drugih materijalnih prava općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice
 7.      Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice
 8.      Pitanja i prijedlozi.

 

Materijali uz točke 1., 2., 3.,4., 5., 6., i 7.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

 

                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                            OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                            Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

 1.       Svim članovima Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
 2.       Gdinu. Josipu Beljaku, načelniku Općine Stubičke Toplice
 3.       Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, ovdje
 4.       Dječji vrtić ZVIREK, n/r ravnateljice
 5.       Savjet mladih Općine Stubičke Toplice
 6.       www.stubicketoplice.hr
 7.       Radio Stubica
 8.       Arhiva, ovdje

Kako do nas / Kontakt