Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 024-03/23-01/13

URBROJ:2140-27-2-23-1

Stubičke Toplice, ­­­23.06.2023.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 03. srpnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 20,00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1.        Usvajanje zapisnika sa 19. Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.       Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  1.        Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvirek.
  2.        Davanje suglasnosti za zapošljavanje  pomoćnog kuhara/kuharice u Dječjem vrtiću Zvirek.

5.       Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na realizaciju Financijskog plana za  2022. godinu.

  1.        Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na realizaciju Plana rada za 2022. godinu.
  2.        Davanje suglasnosti DVD Pila na realizaciju Financijskog plana za  2022. godinu.
  3.        Davanje suglasnosti DVD Pila na realizaciju Plana rada za 2022. godinu.
  4.        Pitanja i prijedlozi.

 

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

 

                                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                     OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                        Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt