Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 021-05/20-01/29

URBROJ: 2113/03-01-20-1

Stubičke Toplice, 24.07.2020.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati elektroničkim putem  dana  03. kolovoza 2020. godine u vremenskom periodu od 19 do 21 h.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1.       Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
  2.       Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  Općine Stubičke Toplice
  3.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za školsku godinu 2020./2021.
  4.       Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice
  5.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zapošljavanje trećeg odgojitelja/ice na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno od 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine u Dječjem vrtiću ZVIREK
  6.       Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2.,3., 4. i 5.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

                                                                                                          Tomislav Mlinarić

 

Kako do nas / Kontakt