Poziva na 17.sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 024-03/23-01/08

URBROJ:2140-27-2-23-1

Stubičke Toplice, ­­­31.03.2023.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 5. travnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 19:00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 3.       Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine.
 4.       Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine.
 5.       Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. – 31.12.2022. godine.
 6.       Donošenje Odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.
 7.       Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.
 8.       Donošenje Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa STUBAKI d.d..
 9.       Donošenje Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.
 10.   Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Stubičke Toplice.
 11.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-31.12.2022. godine.
 12.   Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvirek.
 13.   Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na zapošljavanje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju.
 14.   Davanje suglasnosti na Izvješće o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2022.g.
 15.   Informacija o podnesenom Izvještaju o radu davatelja javne usluge EKO FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje za 2022. godinu.

 

 1.   Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine.
 2.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15. i 16.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt