Procedura stvaranja obveza

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
NAČELNIK

KLASA:030-01/16-01/03
URBROJ:2113/03-03-16-1
Stubičke Toplice, 21.03.2016.

 

 

Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju odredbe članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) donosi sljedeću

 

 

PROCEDURU STVARANJA OBVEZA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

 

 

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBAN POSTUPAK JAVNE NABAVE

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

 1.        

uvrštavanje predmeta nabave u

proračun Općine

načelnik

Općine

prijedlog proračuna

studeni tekuće godine

 1.        

izglasavanje proračuna sa uvrštenim predmetima nabave

Općinsko vijeće

odluka o donošenju proračuna

studeni tekuće godine

 1.        

donošenje plana javne nabave

sa uvrštenim predmetima nabave

načelnik Općine

plan javne nabave

prosinac tekuće godine

 1.        

pokretanje postupka javne nabave

načelnik Općine

odluka o početku postupka

sukladno odredbi u planu nabave

 1.        

provjera je li predmet nabave uvršten u proračun

Jedinstveni upravni odjel

eventualno podnošenje prijedloga za izmjene i dopune proračuna, pa ponovno točke 1. do 4.

odmah po donošenju odluke o početku postupka

 1.        

izrada dokumentacije za nadmetanje

Jedinstveni upravni odjel

dokumentacija za nadmetanje

odmah po donošenju odluke o početku postupka

 1.        

zaprimanje ponuda

Povjerenstvo za provedbu postupka nabave

upisnik ponuda

u tijeku postupka javne nabave

 1.        

izrada zapisnika o javnom otvaranju ponuda

Povjerenstvo za provedbu postupka nabave

zapisnik o javnom otvaranju ponuda

u tijeku postupka javne nabave

 1.        

izrada zapisnika o preglednu i ocjeni ponuda i prijedloga najpovoljnijeg ponuditelja odgovornoj osobi

Povjerenstvo za provedbu postupka nabave

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

u tijeku postupka javne nabave

 1.    

donošenje prijedloga odluke o odabiru

načelnik Općine

prijedlog odluke o odabiru

u tijeku postupka javne nabave

 1.    

donošenje odluke o odabiru

Općinsko vijeće

odluka o odabiru

u tijeku postupka javne nabave

dostava odluke

Jedinstveni upravni odjel

odluka o odabiru

 1.    

potpisivanje ugovora

načelnik Općine

ugovor o nabavi robe/radova/usluga

po izvršnosti odluke o odabiru

 1.    

objava obavijesti o sklopljenim ugovorima

Jedinstveni upravni odjel

obavijest

po potpisivanju ugovora

 

 

 

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBAN POSTUPAK „BAGATELNE“ NABAVE

(robe i usluga od 70.000,00 do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn procijenjene vrijednosti te komunalnih djelatnosti)

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

 1.        

uvrštavanje predmeta nabave u

proračun Općine

načelnik

Općine

prijedlog proračuna

studeni tekuće godine

 1.        

izglasavanje proračuna sa uvrštenim predmetima nabave

Općinsko vijeće

odluka o donošenju proračuna

studeni tekuće godine

 1.        

donošenje plana nabave

sa uvrštenim predmetima nabave

načelnik Općine

plan javne nabave

prosinac tekuće godine

 1.        

pokretanje postupka nabave

načelnik Općine

odluka o početku postupka

sukladno odredbi u planu nabave

 1.        

provjera je li predmet nabave uvršten u proračun

Jedinstveni upravni odjel

eventualno podnošenje prijedloga za izmjene i dopune proračuna, pa ponovno točke 1. do 4.

odmah po donošenju odluke o početku postupka

 1.        

izrada dokumentacije za nabavu

Jedinstveni upravni odjel

dokumentacija za nabavu

odmah po donošenju odluke o početku postupka

 1.        

zaprimanje ponuda

Povjerenstvo za provedbu postupka nabave

upisnik ponuda

u tijeku postupka nabave

 1.        

izrada zapisnika o otvaranju ponuda

Povjerenstvo za provedbu postupka nabave

zapisnik o otvaranju ponuda

u tijeku postupka nabave

 1.        

izrada zapisnika o preglednu i ocjeni ponuda i prijedloga najpovoljnijeg ponuditelja odgovornoj osobi

Povjerenstvo za provedbu postupka nabave

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

u tijeku postupka nabave

 1.    

donošenje prijedloga odluke o odabiru

načelnik Općine

prijedlog odluke o odabiru

u tijeku postupka nabave

 1.    

donošenje odluke o odabiru

Općinsko vijeće

odluka o odabiru

u tijeku postupka nabave

dostava odluke

Jedinstveni upravni odjel

odluka o odabiru

 1.    

potpisivanje ugovora

načelnik Općine

ugovor o nabavi robe/radova/usluga

po dostavi odluke o odabiru

 

 

 

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBAN POSTUPAK „BAGATELNE“ NABAVE

(robe, usluga i radova od  20.000,00 do 70.000,00 kn procijenjene vrijednosti)

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

 1.        

uvrštavanje predmeta nabave u

proračun Općine

načelnik

Općine

prijedlog proračuna

studeni tekuće godine

 1.        

izglasavanje proračuna sa uvrštenim predmetima nabave

Općinsko vijeće

odluka o donošenju proračuna

studeni tekuće godine

 1.        

donošenje plana nabave

sa uvrštenim predmetima nabave

načelnik Općine

plan javne nabave

prosinac tekuće godine

 1.        

nalog za pokretanje postupka nabave

načelnik Općine

poziv na dostavu ponude

kad se tijekom godine ukaže potreba za nabavu tog predmeta nabave

izrada poziva

Jedinstveni upravni odjel

 1.        

zaprimanje ponude

Jedinstveni upravni odjel

n/p

u tijeku postupka nabave

 1.        

utvrđivanje vrijednosti (iznosa) ponude te eventualno slanje poziva još jednom gospodarskom subjektu

načelnik Općine

poziv

odmah po dostavi ponude

 1.        

potpisivanje ugovora

načelnik Općine

ugovor o nabavi robe/radova/usluga

po utvrđivanju vrijednosti (iznosa) ponude

 

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBAN POSTUPAK „BAGATELNE“ NABAVE

(robe, usluga i radova do  20.000,00 procijenjene vrijednosti)

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

 1.        

uvrštavanje predmeta nabave u

proračun Općine

načelnik

Općine

prijedlog proračuna

studeni tekuće godine

 1.        

izglasavanje proračuna sa uvrštenim predmetima nabave

Općinsko vijeće

odluka o donošenju proračuna

studeni tekuće godine

 1.        

utvrđivanje tržišne cijene predmeta nabave radi određivanja najniže cijene

načelnik Općine i

Jedinstveni upravni odjel

ponuda, ispis cjenika

kad se tijekom godine ukaže potreba za predmetom nabave

 1.        

potpisivanje ugovora / izrada narudžbenice

načelnik Općine

ugovor o nabavi robe/radova/usluga

po utvrđivanju vrijednosti (iznosa) ponude

 

 

Načelnik

Općine Stubičke Toplice

 

Vladimir Bosnar

 

Kako do nas / Kontakt