Projekt Baltazar 

Općina Stubičke Toplice uključila se kao partner u projekt Baltazar. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. godine. Prijavitelj projekta je KZŽ, kao osnivač škola sa svog područja, a partneri su, uz Općinu Stubičke Toplice, Osnovna škola Stubičke Toplice, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Grad Krapina te više osnovnih i srednjih škola s područja naše županije.

Cilj ovog projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

Putem ovog projekta u Osnovnoj školi Stubičke Toplice je za dvoje učenika s teškoćama osigurano dvoje pomoćnika. Pomoćnici su mlade osobe (do 29 godina starosti), koje su bile prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a.

Pomoćnici su započeli s radom početkom ove školske godine 2014./2015. i nastavit će raditi sa učenicima do zadnjeg dana nastave. Sporazum o partnerstvu u provedbi operacije Baltazar potpisan je u srpnju 2014. godine.

Važno je napomenuti da je Općina Stubičke Toplice već 2012. godine prepoznala važnost ovog oblika pomoći te, u skladu s potrebama, financirala jednog pomoćnika u nastavi Osnovnoj školi Stubičke Toplice.

Kako do nas / Kontakt