Projekt izgradnje fekalne kanalizacije u Strmcu Stubičkom - predio Juraščak 

U naselju Strmec Stubički, u predjelu Juraščak, u tijeku su radovi izgradnje sabirnog kolektora fekalne kanalizacije čijom izgradnjom će se upotpuniti postojeća kanalizacijska mreža, a isti će se spojiti na glavni kolektor Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice kao glavnu kanalizacijsku mrežu.

Ovim projektom izgraditi će se 733,00 m kolektora. Izgradnja kolektora provest će se sredinom kolnika, bit će izvedena od PE-HD rebrastih cijevi, presjeka DN 315 i DN 400 mm. Na kanalu će se izgraditi reviziona okna sa lijevano željeznim poklopcima za prometne površine, a nakon izgradnje samog kolektora izvršit će se popravak asfaltnih površina i sanacija ostalih površina kojima prolazi kanalizacija.

Kako do nas / Kontakt