Projekt rekonstrukcije i obnove nogostupa na dionici od Župnog dvora do ulice I. Strmečki odvojak 

Dolaskom povoljnijih vremenskih uvjeta ovih dana nastavljeno je sa rekonstrukcijom i obnovom nogostupa na dionici od Župnog ureda u Stubičkim Toplicama do ulice I. Strmečki odvojak - kod benzinske crpke.

U jesen 2013. godine završeni su radovi s istočne strane županijske ceste ŽC 2219, dok su radovi s zapadne strane upravo u tijeku. Spomenute radove bilo je potrebno izvršiti, jer je zbog višekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja spomenute ceste, odnosno radi podizanja nivelete ceste, visina pločnika mjestimično bila izjednačena sa visinom prometnice.

Kako do nas / Kontakt