Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija Općine Stubičke Toplice

Načelnik Općine Stubičke Toplice raspisao je natječaj za dodjelu stipendija Općine Stubičke Toplice za školsku/ akademsku godinu 2019./2020. za učenike srednjih škola i studente.
Stipendije će se dodijeliti učenicima srednjih škola i redovnim studentima koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
- da roditelji odnosno skrbnici imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da su državljani Republike Hrvatske,
- da učenici odnosno studenti imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da su državljani Republike Hrvatske,
- da je učenicima srednjih škola/studentima prosjek ocjena za prethodni razred srednje odnosno osmi razred osnovne škole/prethodnu godinu studija najmanje 3,00 ukoliko se školuje za zanimanje koje je na listi prioritetnih zanimanja za Općinu, odnosno 4,00 za ostala zanimanja,
- da je student redovito upisan na sljedeću godinu školovanja.
Stipendije će se dodijeliti učenicima koji su upisali, odnosno školuju se za neko od obrtničkih zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine broj 42/08) ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da roditelji odnosno skrbnici imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da su državljani Republike Hrvatske,
- da učenik ima prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da je državljanin Republike Hrvatske
- da je redovno upisan u razred prvi puta.
Pravo na stipendiju nemaju učenici, odnosno studenti, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.
Dodijelit će se do 30 učeničkih stipendija i do 20 studentskih stipendija. Za školsku/akademsku godinu 2019./2020. utvrđuje se mjesečni neto iznos stipendije: 300,00 kuna za učenike i 500,00 kuna za studente.

Zahtjevu za dodjelu stipendija prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. fotokopija osobnih iskaznica roditelja/skrbnika i učenika odnosno studenta
2. preslik domovnice roditelja/skrbnika i učenika odnosno studenta
3. potvrda škole/fakulteta o upisu na redovno školovanje u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. s obveznim navođenjem godine školovanja i struke
4. preslika svjedodžbe prethodnog razreda odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita
5. izjava o članovima obitelji (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)
6. službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
7. ostala dokumentacija kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji: samohrani roditelj, dijete bez roditelja, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno redovno školuju u srednjoj školi ili fakultetu, djeca s teškoćama u razvoju
8. izjavu podnositelja zahtjeva odnosno roditelja/skrbnika da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć za školovanje od drugog tijela, ustanove, zaklade ili slično (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela).
Zahtjevu za dodjelu stipendije učenici koji su upisali odnosno školuju se za neko od obrtničkih zanimanja, prilažu:
1. fotokopiju osobnih iskaznica roditelja/skrbnika i učenika
2. preslik domovnica roditelja/skrbnika i učenika
3. potvrdu srednje škole o statusu redovnog učenika
4. izjavu podnositelja zahtjeva odnosno njegovog roditelja/skrbnika da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć za školovanje od drugog tijela, ustanove, zaklade ili slično (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela).

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se na propisanom obrascu u roku od 15 dana od objave natječaja, odnosno do zaključno 29. listopada 2019. godine. Zahtjevi moraju biti zaprimljeni u Jedinstvenom upravnom odjelu do 29. listopada 2019. godine do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.
Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

Odluka lista prioritetnih zanimanja
14. listopada 2019. 62,99 KB
Odluka o raspisivanju natječaja
14. listopada 2019. 185,97 KB
obrazac ZAHTJEVA
14. listopada 2019. 16,73 KB
obrazac IZJAVA CLANOVI KUCANSTVA
14. listopada 2019. 19,56 KB

Kako do nas / Kontakt