Rekonstrukcija lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički 

Zbog učestalog pucanja cijevi u naselju Pila, iznad Špoljara, rekonstruiran je dio mreže lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički.

Ovim radovima zamijenjeno je 150 metara dotrajalih cijevi novim PEHD cijevima promjera 110 milimetara te su time riješeni problemi u vodoopskrbi tog dijela naselja.

Kako do nas / Kontakt