Rekonstrukcija pješačkog pločnika 

U tijeku su radovi rekonstrukcije pješačkog pločnika na dionici od granice općine na istoku, odnosno od naselja Pustodol do željezničke stanice Stubičke Toplice, južnom stranom kolnika državne ceste DC 307.

Radi višekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja državne ceste, odnosno radi podizanja nivelete ceste, visina pločnika je mjestimično bila izjednačena sa visinom prometnice, a sam pločnik znatno oštećen, te je trebalo izvršiti rekonstrukciju u smislu podizanja nivelete pločnika na prosječnu visinu 15-18 cm od visine kolnika.

Radi dizanja visine pješačkog pločnika, izvršene su prilagodbe ulaza u gospodarska dvorišta, dograđena je površina pločnika betonskom podlogom, a u tijeku je asfaltiranje asfaltnom masom.

Kako do nas / Kontakt