Rekonstrukcija pješačkog pločnika od Župnog ureda do I. Strmečkog odvojka 

U tijeku je rekonstrukcija i obnova pješačkog pločnika na dionici od Župnog ureda u Stubičkim Toplicama do ulice I. Strmečki odvojak - kod benzinske crpke. Rekonstruirati će se i obnoviti pločnici s obje strane županijske ceste ŽC 2219, jer je zbog višekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja spomenute ceste, odnosno radi podizanja nivelete ceste, visina pločnika mjestimično izjednačena sa visinom prometnice.

Pločnik će se rekonstruirati na način da se visina pješačkog pločnika podigne na prosječnu visinu 15 - 18 cm od visine kolnika. Radi dizanja visine pješačkog pločnika, izvršiti će se prilagodba ulaza u gospodarska dvorišta, površina će se dograditi betonskom podlogom i naposlijetku presvući asfaltnom masom.

Kako do nas / Kontakt