Sanacija na kolektoru fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice 

Uslijed velikih oborina i stvaranja bujice na potoku Vidak u naselju Strmec Stubički, u svibnju ove godine, nastala je šteta na kolektoru fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice u smislu podizanja cijevi u koritu potoka.

Ovih dana u tijeku je sanacija iste, ugradnjom nove PEHD cijevi, promjera 600 milimetara i izradom betonske stabilizacije kako bi se spriječila eventualna nova oštećenja.

Kako do nas / Kontakt